Gizlilik, Çerez ve KVKK Politikası

1. Genel

kureselis.com bundan sonraki kısımlarda “Bu web sitesi”, “Site” , “Bu web sayfası” , “Web sitesi” “kureselis.com” veya “Küresel İşler Okulu” veya “Küresel İş” olarak anılabilir.

Bu kapsamda kureselis.com olarak, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi adına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul“) kararlarına ve uygun düştüğü ölçüde Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR“) hükümlerine uyum sağlamak için gerekli her türlü tedbir ve aksiyonu alıyoruz. 

Sizleri, kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin kureselis.com tarafından işlendiğini ve bunların nasıl kullanıldığı konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Aynı zamanda sizleri, veri sahibi olarak ilgili haklarınızı nasıl kullanabileceğinize dair bilgilendireceğiz.

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası‘na ilişkin olası değişiklikler bu sayfada yayımlanacaktır. Bu çerçevede, hangi bilgilerin saklandığına ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığına dair güncel olarak bilgi almanıza olanak sağlanacaktır.

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası, kureselis.com sitesinden bağlantı uzantısı verilmiş başka web siteleri için geçerli değildir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, Kullanımı ve İşlenmesi

Bu kapsamda; verilerin toplanması, kullanımı ve işlenmesi konusunda detaylı bilgilendirme kureselis.com bu sayfada yer verilmiştir.

kureselis.com ABD, Almanya, Türkiye, İngiltere, Singapur ve Tayland’da sunucularını barındırır ve bu ülkelerden yayın yapar, tüm bilgileri bu ülkelerden herhangi birindeki veya hepsinde birden saklar.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Bu kapsamda; verilerin toplanması, kullanımı ve işlenmesi konusunda detaylı bilgilendirme kureselis.com hizmet ve kullanım şartları ile gizlilik, çerez ve KVKK sayfalarında verilmiştir.

4. Çerezler (“Cookie”ler), Pikseller, ve Benzer Teknolojiler

Bu web sitesi, çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanmaktadır. Çerezler, web sitemizi kullanmak için gerekli olan ve tarayıcınız tarafından sabit diskinize geçici olarak depolanan küçük veri birimleridir. 

Bir çerez genellikle, rastgele şekilde oluşturulmuş bir sayıdan oluşan ve cihazınıza depolanan benzersiz bir tanımlayıcı içerir. Bu tanımlayıcıların bazıları web sitesi oturumunuz sona erdiğinde geçerliliğini yitirirken, bazıları ise daha uzun süreler boyunca cihazınızda kalabilir. Teknik açıdan gerekli çerezler otomatik olarak kullanılacaktır. Diğer çerezler (ya da benzeri teknolojiler) yalnızca ön onayınız üzerine uygulanacaktır.

Farklı türde çerezler bulunmaktadır. Birinci taraf çerezleri, ziyaret edilen web sitesi tarafından yerleştirilir ve yalnızca o web sitesi tarafından okunabilir. Üçüncü taraf çerezleri ise, kullandığımız çeşitli servisler için hizmet aldığımız diğer kuruluşlar tarafından yerleştirilmektedir. Buna örnek olarak, web sitemizde beğenilen ya da beğenilmeyen içerikleri tespit edebilmek amacıyla bizim adımıza çerezler yerleştiren harici analitik hizmeti sağlayıcıları kullanıyoruz. Buna ek olarak, ziyaret ettiğiniz web sitesi, örneğin, YouTube gibi bir kaynaktan alınmış gömülü bir içerik barındırabilir ve çerezler bu kaynak tarafından da yerleştirilebilir.

Bir piksel genellikle, içerik kişiselleştirme ya da tarayıcı deneyimini daha etkili ve kolay hâle getirme amacı doğrultusunda bir web sitesine yerleştirilen ve IP adresi, tarayıcı türü, erişim zamanı ya da önceden ayarlanan çerezler gibi belirli verileri toplayan yalnızca 1 piksel x 1 piksel ölçülerindeki şeffaf bir görseldir. Piksellerin çerezleri oluşturup yönetmesi nedeniyle sıklıkla çerezlerle birlikte kullanılırlar.

Web sitesi, onay vermeniz halinde cihazın işletim sistemi, tarayıcısı, yüklü yazı tipleri, IP adresi, eklentileri ve daha detaylı bilgileri toplayacaktır. Bu sayede cihaz, kullanıcıya ilişkin pazarlama amaçları doğrultusunda yeniden tanınabilir.

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Her zaman için verilerinize erişme hakkınızı kullanabilirsiniz. Buna ek olarak, ilgili şartlar yerine getirildiği takdirde Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınızı ve şu haklarınızı da kullanabilirsiniz:

– Düzeltme hakkı
– Silme hakkı
– İşlemeyi kısıtlama hakkı
– Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı
– Veri taşınabilirliği hakkı 
– İtiraz hakkı

Kişisel verilerinizin, Kureselis.com ’in yasal bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin etkinlikler söz konusu olduğunda, içinde bulunduğunuz özel durum sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla, her zaman için kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz hakkınız bulunmaktadır. Kureselis.com , verilerin işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken ve çıkarlarınızın, haklarınızın ve özgürlüklerinizin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı ya da bu işlem yasal hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak ya da savunmak gibi amaçlara hizmet etmediği sürece Kureselis.com  verilerin işlenmesini durduracaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermeniz halinde, bundan böyle geçerli olmak üzere bu onayınızı geri çekebilirsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile bilgi@kureselis.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.

KVKK (GDPR) Aydınlatma Metni

6698 Sayılı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Usul ve Esasları Uyarınca Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Müşteri, Katılımcı, Öğrenci, Eğitmen, Ziyaretçi ve Çalışan için Aydınlatma Metni

kureselis.com bundan sonraki kısımlarda “Bu web sitesi”, “Site” , “Bu web sayfası” , “Web sitesi” “kureselis.com” , “Şirket” veya “Küresel İşler Okulu” olarak anılabilir.

Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ (“KVKK”) uyarınca, tarafımızdan işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve bize ilettiğiniz bazı kişisel verilerinize ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini hazırladık.

HANGİ VERİLERİNİZİ TALEP EDİYOR VE İŞLİYORUZ?
Kimlik Bilgilerinden: Ad, Soyad, Cinsiyet, Fotoğraf, Adres, Telefon, Fatura Bilgileri, Hobileriniz
İletişim Bilgilerinden: Telefon numarası, e-Posta adresi, Fiziki Ev veya İş Adresi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE ALANLARI
Hizmet veya ürün satış süresinin başlatılması, yönetilmesi, bitirilmesi.
Sözleşme sürecinin yönetilmesi ve sözleşmeden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi.
Eğitim (Etsy eğitimi, Amazon eğitimi, WordPress eğitimi, girişimcilik eğitimi ve diğer eğitimler), topluluk, destek, etkinlik, danışmanlık, mentörlük ve diğer Şirket hizmetlerinin kullanılması, yönetilmesi, sunulması.

Müşteri, katılımcı, ziyaretçi, öğrenci, eğitmen talebi doğrultusunda iletişime geçilmesi.
Sadece “Şirket” için kullanılacak olan reklam, pazarlama, tanıtım bültenlerinde kullanmak. Asla üçüncü parti kişi veya kurumlar için kullanılmaz bu veriler.

Şikayetlerin yönetilmesi, destek taleplerinin cevaplanması.

Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?
Kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda kurulan satış / hizmet sözleşmesinin yerine getirilmesi için gerekli olması nedeniyle, ilgili mevzuat ve kanunlar kapsamında hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla, Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, politikalarının uygulanması amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle, sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan, yapılan telefon görüşmelerinde ses kayıt uygulaması aracılığı ile, internet siteleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık alanlar ve/veya düzenlenen organizasyonlar ve etkinlikler aracılığı ile, e-posta ile fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?
Kişisel verilerinizi, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” maddesinde yer alan amaçlarla;

Yurtiçinde;
– Fatura sürecinin yönetilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkkep’e,
– Satış sözleşmesinden kaynaklı bildirimlerin yapılması, fatura sürecinin yönetilmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için mali müşavirlik şirketine,
– Tahsilat, fatura iptal ve iade işlemleri için hizmet alınan bankalara,
– Internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi kanunu kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK),
– Fatura gönderimi için kargo hizmeti veren firmalara,
– Belge, sözleşme, çek, ihtar gönderimi için kargo ve kurye hizmeti veren firmalara,
– Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza,
– Talep gelmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında avukatlarımıza, mahkemelere ve ilgili mercilere.
– Türkiye’de bulunan sunucularımızda ve hizmet aldığımız hizmet sağlayıcılarında.

Yurtdışında;
– Müşteri destek taleplerini ve kampanya sürecini yönetebilmek için bulut (cloud), sunucu, online disk ortamına,
– Almanya, ABD, Singapur, Türkiye ve Tayland’da bulunan web, video, ses ve mail (e-Posta) sunucularımıza,
– E-bülten göndermek amacıyla hizmet aldığımız yabancı yerleşke bülten firmalarına aktarıyoruz.

– kureselis.com ABD, Almanya, Türkiye, İngiltere, Singapur ve Tayland’da sunucularını barındırır ve bu ülkelerden yayın yapar, tüm bilgileri bu ülkelerden herhangi birindeki veya hepsinde birden saklar.

HAKLARINIZ
KVKK 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
– Varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?
Yukarıda belirtilen haklarınızdan bir veya birden fazlasının sorgulanması amacıyla, taleplerinizi yazılı olarak Şirketimize bizzat elden iletebilir veya aşağıda iletişim bilgilerinde yer alan şirket adresine posta ile taahhütlü olarak gönderebilirsiniz.

Üçüncü kişilerin sizin adınıza talepte bulunabilmeleri için, sizin tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter vasıtasıyla düzenlenmiş özel vekaletnamenin sunulması gerekmektedir. Şirkete evrağın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

Başvuruda, ad, soyad, imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular Şirket tarafından yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Roan Works LLC
e-Posta: bilgi@kureselis.com

Tayland: 30 Sukhumvit 61 Alley, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Bangkok
ABD: 8 The Green, Suite A, Dover / Delaware 19901

Hong Kong: 15/F, Soundwill Plaza ll – Midtown, 1-29 Tang Lung Street, Causeway Bay
Türkiye: Kurttepe Mah, Gölvadi Rezidans, Süleyman Demirel Blv. 64/D Çukurova/Adana